Centerpartiet vill se människor resa grönare

Centerpartiet har åter igen lyft fram att flygtrafiken måste betala mer för sin klimatpåverkan. Ett sätt att uppnå detta är enligt centern att flygresor till och från EU måste inga i systemet med utsläppsrätter. Vi måste resa grönare, säger partiledaren Annie Lööf.

EU-valen närmar sig och centerledaren Annie Lööf lanserade tillsammans med EU-kandidaten Fredrick Federlay fyra förslag för att göra flygresande mer miljövänligt. Centern vill att alla flygresor, inte bara de inom EES-området, ska ingå i EU:s handel med utsläppsrätter. Det handlar om att det ska kosta mer att släppa ut mer. För tillfället gäller detta inte för flygtrafiken, för att flyget till och från EU i dag inte omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter, säger Annie Lööf.

Ett annat radikalt förslag är att skapa ett gemensamt luftrum för hela Europa, så att alla flyg kan ta den rakaste vägen till sina destinationer. Detta är ännu långt från att bli konkret men för tillfället sinkas arbetet bland annat av att Spanien och Storbritannien just nu träter om Gibraltar med tillhörande luftrum, och Centern vill att de övriga medlemsländerna ska gå vidare utan de båda länderna så länge.

Copy link