Flygskatt – Se hur flygskatten påverkar priset på din resa!

Ny flygskatt trätt i kraft från början av April – Se hur den påverkar dig!

flyskatt_2018

En ny flygskatt har nu officiellt tagits i bruk och är i kraft, sedan 1 april 2018. Det är en ny klimatåtgärd av regeringen som både hyllats och skällts ut. Men vad betyder detta i praktiken och hur kommer den att påverka priset på din nästa resa? Enligt regeringen så flyger de Svenska folket alldeles för mycket och för långa distanser. På grund av detta har den nya flygskatten tagits i bruk. Men vad försöker man nå med denna nya flygskatt och hur mycket syns detta i priset på ditt nästa flyg?

En ny flygskatt har som syfte att minska flygets inverkan på klimat och miljö

Flygskattens uppgift är att minska flygets inverkan på klimat och miljö. Enligt regeringen kommer flygskatten att sänka Sveriges utsläpp av växthusgaser med 2 procent.  Enligt en utredning på uppdrag av regeringen ska skatten leda till färre flygresor och därmed minskade utsläpp av växthusgaser.

Hur mycket kommer flygskatten att påverka priset på din nästa resa?

Den nya skatten kommer att tas ut vid start från svensk flygplats och den är avståndsbaserad. De tre olika nivåerna är:

  • resor inom Sverige och Europa (60 kronor / passagerare)
  • kortare resor till länder utanför EU (250 kronor / passagerare)
  • ännu längre resor (400 kronor)

Detta betyder att t.ex. resor till Thailand hör till den tredje nivån, vilket leder till en extra beskattning på 250 kronor. Det är flygbolagen som kommer att betala skatten vilket betyder att resenären kommer att se förändringen i förhöjda biljettpriser. Skatten kommer inte att gälla s.k. ”transit” -passagerare (man måste fortsätta sin resa inom 24 timmar för att man ska räknas till denna kategori). Mer information om flygskatten hittas t.ex. på regeringens sidor.

Copy link