Regeringen vill öka andelen biobränsle i flygsektorn

flyg_biobränsle
Kondensationsstrimmor i himlen efter intensiv flygtrafik ovanför Lissabon, Portugal

Regeringen vill öka andelen biobränsle i flygsektorn säger miljöminister Karolina Skog

Regeringen vill se mer biobränsle i flyg och är färdig att använda politiska styrmedel för att tvinga fram en förändring. Kritik över flygtrafikens påverkan på klimatet har väckt diskussion under en längre tid, och det har varit mycket tal om hur ansvarsfullt det faktiskt är att flyga för att åka på semester. Nu ser vi direkta initiativ på det politiska planet, i form av miljöministerns uttalande. Miljöminister Skog deltog i Vetenskapsradions program ”Klotet”, där hon berättar att regeringen har planer att ordna en utredning för att få flyget att använda mer biobränslen.

Vi ser i dag att det i princip inte händer någonting faktiskt vad gäller att få in biobränsle i flygbränslet och därför ser vi ett stort behov av politiska styrmedel och därför tillsätter vi nu en utredning som ska se över vilket styrmedel som vore mest lämpligt.

Sverige som vägvisare för en hållbar utveckling i flygbranschen?

Dessa nyheter är en del av en större satsning. Regeringen har som mål att Sverige ska bli världens första fossilfria land. Men varför fokusera på flygtrafiken? Enligt statistiken fortsätter svenskarna att flyga allt mer. Förra året reste 47 miljoner människor från svenska flygplatser. En ny rapport visar enligt Expressen att stockholmarnas flygresor orsakar större klimatpåverkan än all biltrafik i staden. Enligt Skog är det brådskande att ta itu med detta problem.

Det är att på samma sätt som gäller bränslen som används på land, öka andelen förnybara bränslen inom flygsektorn. Eftersom de är så passiva så är det brådskande att få politiska styrmedel på plats. Det man kan tänka sig att det kan vara är differentiering av flygplansavgifter, offentlig upphandling eller en reduktionsplikt

Flygutsläpp stiger brant – ofantliga skillnader mellan flygbolag

Men det finns även andra sätt att minska utsläpp i flygtrafiken. Nya forskningar visar att skillnaden i effektivitetsprestanda mellan de mest och minst bränsleeffektiva flygbolagen är över 60 procent. Flygbolag som analyserades i studien har sänkt bränsleanvändning och minskat koldioxidföroreningar genom att köpa nya flygplan, öka passagerartätheten och optimera fraktbelastningen. Detta tyder på att utsläppen kan minskas även genom att modernisera och effektivisera flygtrafiken.

Copy link